Weeping Choni G - (Bright Blue Cover) - 2019

Freedom - Choni G (Cover - Pharrell Williams) - 2018

Choni G - Jerusalem Acapella - 2018

Choni G - Od Yavo Shalom - Salaam - 2016

"Nisbia" Official Music Video - Choni Goldman - 2013

Schindler's List Acapella - Choni G - 2013

Ohavti/Ani Ma'amin - 2012

Maccabeats ONE DAY (feat. Choni G) - 2012

Choni G - Opening Act Shwekey South Africa (2nd night) - 2011

Hero (Cover) by Choni G - 2018